Cách build Nahida Genshin Impact chuẩn meta 4.6 mới nhất

Nahida, còn được gọi là Kusanali, là Thần Mộc hiện tại của Sumeru và là nhân vật 5 sao đầu tiên thuộc hệ Thảo được ra mắt trong phiên bản 3.0 của Genshin Impact. Là một Archon, Nahida sở hữu sức mạnh to lớn và đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của khu vực Sumeru. Cùng Blog Số Hoá tìm hiểu về Collei và cách build Collei Genshin Impact nhé.

I. Tổng quan về Nahida (Hệ Thảo)

1. Thông tin nhân vật

Nahida, còn được gọi là Kusanali, là Thần Mộc hiện tại của Sumeru và là nhân vật 5 sao đầu tiên thuộc hệ Thảo được ra mắt trong phiên bản 3.0 của Genshin Impact. Là một Archon, Nahida sở hữu sức mạnh to lớn và khả năng thao túng sức mạnh của Thao Nguyên Tố.

Thông tin tổng quan:

  • Hệ: Thảo
  • Vũ khí: Pháp Khí
  • Vai trò: Hỗ trợ, Sub DPS
  • Danh hiệu: Bậc thầy tri thức, Tiểu Cỏ Thần

2. Nguyên liệu đột phá

Tên  Icon Số lượng
Mora Mora 420000
Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng 1
Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng 9
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng 9
Ngọc Bích Sinh Trưởng Ngọc Bích Sinh Trưởng 6
Dây Leo Chế Ngự Dây Leo Chế Ngự 46
Sen Kalpalata Sen Kalpalata 168
Bào Tử Nấm Quỷ Bào Tử Nấm Quỷ 18
Bột Huỳnh Quang Bột Huỳnh Quang 30
Bụi Tinh Thể Bụi Tinh Thể 36

II. Bộ kỹ năng (Hệ Thảo)

1. Kỹ năng chủ động

Thứ tự ưu tiên tăng kỹ năng: Nộ nguyên tố > Đòn đánh nguyên tố > Đòn đánh thường

Tên  Icon Loại  Hiệu ứng
Tấn Công Thường – Akara Akara Đòn đánh thường
  • Đánh thường: Thực hiện tối đa 4 lần tấn công thẳng về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
  • Khi gồng đánh: Sau khi tụ lực, gây ra phạm vi Sát Thương Nguyên Tố Thảo, tiêu hao thể lực.
  • Tấn công khi đáp: Ngưng tụ Sát Thương Nguyên Tố Thảo, tấn công kẻ địch trên đường đáp đất.
Lắng Nghe Thế Gian All Schemes to Know Đòn đánh nguyên tố Thi triển dây leo cây cỏ bên cạnh bản thân gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo, gắn Hạt Giống Skandha cho tối đa 8 kẻ địch trúng đòn.

Khi nhấn giữ sẽ vào trạng thái ngắm chuẩn, có thể ngắm chọn số lượng kẻ địch nhất định đồng thời tăng khả năng kháng gián đoạn.Trạng thái ngắm chuẩn tối đa duy trì 5s, tối đa ngắm chọn 8 kẻ địch.

Khi nhấn giữ kết thúc gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo cho kẻ địch đã chọn, gắn Hạt Giống Skandha cho chúng.

Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha sẽ kết nối với nhau. Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố cho kẻ địch đồng thời khi kẻ địch chịu phải sát thương tạo thành từ Hạt Nhân Thảo, Nahida dựa vào sức tấn công và tinh thông nguyên tố để thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp cho kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối sẽ bị gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo. Trong thời gian ngắn tối đa chỉ kích hoạt một lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp.

Ảo Ảnh Tâm Can Illusory Heart Nộ nguyên tố Khi khai triển kỹ năng mở Cung Điện Maya, trong đội nếu tồn tại các nhân vật thuộc loại nguyên tố sau thì sẽ sản sinh hiệu quả tương ứng:

Nguyên Tố Hỏa: Nahida sẽ tăng sát thương gây ra của Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian khi đứng trong phạm vị Cung Điện Maya.

Nguyên Tố Lôi: Nahida sẽ được giảm giãn cách kích hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian khi đứng trong phạm vị Cung Điện Maya.

Nguyên Tố Thủy: Thời gian duy trì của Cung Điện Maya được kéo dài.

Khi thi triển kỹ năng, hiệu quả sản sinh sẽ được tăng cường nếu số lượng nhân vật thuộc loại nguyên tố trên có ít nhất 2 người.

Đồng đội sẽ vẫn được nhận các hiệu quả nêu trên nếu ở trong Cung Điện Maya ngay khi Nahida không ra trận.

2. Kỹ năng bị động

Tên Icon Cách mở khóa  Hiệu ứng
Từ Bi Chiếu Rọi Compassion Illuminated Mở khóa khi nâng sao lần 1 Khi thi triển kỹ năng nộ, Cung Điện Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:

Dựa vào 25% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó. Tăng tối đa 250 Tinh Thông Nguyên Tố

Giác Ngộ Thức Tỉnh Awakening Elucidated Mở khóa khi nâng sao lần 4 Từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ làm cho Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích. Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra và 24% tỷ lệ bạo kích.
Tịnh Hành Tùy Niệm On All Things Meditated Mở khóa tự động Nahida có thể sử dụng Lắng Nghe Thế Gian để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định. Kỹ năng này thậm chí có thể có một số hiệu ứng khác…

3. Nguyên liệu tăng kĩ năng

Tên Icon Số lượng
Mora Mora 1652500
Bài Giảng Của “Tinh Tế” Bài Giảng Của 3
Hướng Dẫn Của “Tinh Tế” Hướng Dẫn Của 21
Triết Học Của “Tinh Tế” Triết Học Của 38
Bào Tử Nấm Quỷ Bào Tử Nấm Quỷ 6
Bột Huỳnh Quang Bột Huỳnh Quang 22
Bụi Tinh Thể Bụi Tinh Thể 31
Dây Tơ Con Rối Dây Tơ Con Rối 6
Vương Miện Trí Thức Vương Miệng Tri Thức 3

III. Cách Build Nahida (Hệ Thảo)

1. Vũ khí

Tên trang bị Icon Số sao, chỉ số và hiệu ứng
Cõi Mộng Ngàn Đêm Cõi Mộng Ngàn Đêm – 5 sao

– Tấn Công tăng 542, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 265 (ở cấp 90)

– Căn cứ xem loại nguyên tố của mỗi nhân vật khác trong đội có tương đồng với người trang bị vũ khí này hay không, từ đó nhận được các loại hiệu quả sau. Giống nhau: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 32 điểm. Khác nhau: Buff sát thương loại nguyên tố của người trang bị tăng 10%. Hiệu quả nói trên mỗi loại tối đa cộng dồn 3 tầng. Ngoài ra, sẽ tăng 40 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật trong đội gần đó (trừ người trang bị vũ khí này). Hiệu quả này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên.

Chân Ý Của Kagura Chân Ý Của Kagura – 5 sao

– Tấn Công tăng 608, ST Bạo Kích tăng 66.2 (ở cấp 90)

– Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả “Vũ Điệu Kagura”, giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố.

Mảnh Chương Tế Lễ Mảnh Chương Tế Lễ – 4 sao

– Tấn Công tăng 454, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 221 (ở cấp 90)

– Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Sao Đêm Rong Ruổi Sao Đêm Rong Ruổi – 4 sao

– Tấn Công tăng 510, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 165 (ở cấp 90)

– Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

Chương Nhạc Lang Thang Chương Nhạc Lang Thang – 4 sao

– Tấn Công tăng 510, ST Bạo Kích tăng 55.1 (ở cấp 90)

– Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

Nhật Nguyệt Hạp Nhật Nguyệt Hạp – 4 sao

– Tấn Công tăng 510, Tỷ lệ Bạo Kích tăng 27.5 (ở cấp 90)

– Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ tăng 20%; Trong 6s sau khi kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 20%.

2. Bộ thánh di vật

Bộ  Icon Hiệu ứng
Giấc Mộng Hoàng Kim Giấc Mộng Hoàng Kim Bộ 2: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

Ký Ức Rừng Sâu Ký Ức Rừng Sâu Bộ 2: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

Bộ 4: Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục Bộ 2: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

3. Chỉ số bộ thánh di vật

Loại  Chỉ số chính ưu tiên  Chỉ số phụ ưu tiên
Hoa Máu – Tỷ Lệ Bạo Kích

– ST Bạo Kích

– % Tấn Công

– Tinh Thông Nguyên Tố

– Tấn Công

Lông Tấn Công
Đồng Hồ Tinh Thông Nguyên Tố
Ly Tinh Thông Nguyên Tố / Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

4. Đội hình phù hợp với Nahida

Nahida có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều đội hình khác nhau, đặc biệt là những đội hình tập trung vào phản ứng Nở Rộ. Một số ví dụ về đội hình mạnh mẽ bao gồm:

  • Nahida + Nilou + Xingqiu + Kuki Shinobu: Đội hình này tập trung tối đa hóa phản ứng Nở Rộ, gây ra lượng sát thương Thảo khổng lồ.
  • Nahida + Alhaitham + Fischl + Kuki Shinobu: Đội hình này sử dụng phản ứng Nở Rộ để kích hoạt phản ứng Kích Thích, tăng cường sức mạnh cho Alhaitham.
  • Nahida + Cyno + Fischl + Bennett: Đội hình này sử dụng phản ứng Nở Rộ để kích hoạt phản ứng Aggravate, tăng cường sức mạnh cho Cyno.

Đội hình tốt nhất dành cho Nahida

Đội hình tốt nhất dành cho Nahida

Xem thêm cách build các tướng khách trong Genshin Impact

Tổng kết

Theo phú đã chơi Nahida và đánh giá Nahida là một nhân vật hỗ trợ đa năng và có thể phù hợp với nhiều đội hình khác nhau. Sức mạnh của Nahida phụ thuộc rất nhiều vào Tinh Thông Nguyên Tố nên người chơi cần có nhiều kinh nghiệm để tối ưu được sức mạnh của nhân vật này.

Ngày đăng: 03/05/2024
5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ ý kiến của bạn