Bảo mật

BlogSoHoa.com xem quyền riêng tư của bạn là vấn đề rất nghiêm túc. BlogSoHoa.com cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư này giải thích việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách này đề cập đến cách BlogSoHoa.com xử lý thông tin cá nhân mà BlogSoHoa.com thu thập và nhận được từ bạn.

BlogSoHoa.com cung cấp các dịch vụ của mình (“Dịch vụ”) cho bạn tuân theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư sau đây. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn có thể xem bản mới nhất của Chính sách về Quyền riêng tư bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư mới.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Thu thập và sử dụng thông tin:

Khi bạn đăng ký tài khoản BlogSoHoa.com, BlogSoHoa.com thu thập thông tin cá nhân chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn nhập vào Dịch vụ, cũng như hình ảnh đại diện tài khoản của bạn.

BlogSoHoa.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây: (i) để cung cấp cho bạn Dịch vụ; (ii) để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn; (iii) để thông báo cho bạn thông qua email (hoặc các phương thức điện tử khác) về Dịch vụ; (iv) nhằm các mục đích thống kê và (v) mục đích khác được nêu rõ cho bạn tại thời điểm thu thập.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể thiết lập thông tin cá nhân của mình, BlogSoHoa.com lưu trữ và thu thập thông tin này để BlogSoHoa.com có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ và các tính năng cá nhân.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn nhập chi tiết thanh toán vào Dịch vụ khi mua các gói (đăng ký) Dịch vụ, BlogSoHoa.com không nhận hoặc lưu trữ thông tin thanh toán đó, vì thông tin đó do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng nhằm mục đích hoàn thành giao dịch mua.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân:

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website BlogSoHoa.com trong suốt thời gian là Thành Viên của Thành Viên trên BlogSoHoa.com và/hoặc ngay khi Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website BlogSoHoa.com tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website BlogSoHoa.com

Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về tôi?

Nếu không muốn xóa tài khoản nhưng muốn tạm thời ngừng sử dụng Sản phẩm, thì bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình. Để xóa tài khoản hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, hãy truy cập đường link sau: https://BlogSoHoa.com/account/deactive. Để được hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc về việc xóa tài khoản, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: Điện thoại: 024 2242 6188 hoặc Email: .

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại…) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

BlogSoHoa.com cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của BlogSoHoa.com.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị website BlogSoHoa.com;
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website BlogSoHoa.com;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

5. Quảng cáo của bên thứ ba

BlogSoHoa.com hiển thị các quảng cáo được lựa chọn trên thông tin cá nhân. BlogSoHoa.com không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

6. Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn hợp lý, chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bảo mật (các) mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho mật khẩu bị tiết lộ.

BlogSoHoa.com có biện pháp bảo vệ tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%. Do đó, BlogSoHoa.com không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới BlogSoHoa.com. Cụ thể, bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không có tất cả các loại mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v. mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn nhập vào Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ theo phần này.

Tuy nhiên, khi bạn thanh toán cho Dịch vụ phải trả tiền, BlogSoHoa.com sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn để đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn được an toàn.

7. Các trang web của bên thứ ba

Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. BlogSoHoa.com khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

BỔ SUNG QUY CHẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên đúng pháp luật để phục vụ cho việc hỗ trợ, chăm sóc thành viên; bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên; và Căn cứ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 17/4/2023 của Chính phủ;

BlogSoHoa.com xin bổ sung Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên sử dụng tiện ích trên website BlogSoHoa.com.

1. Chấp thuận để BlogSoHoa.com xử lý dữ liệu cá nhân

Nhằm hỗ trợ và chăm sóc thành viên sử dụng các tiện ích trên website BlogSoHoa.com một cách tốt hơn, chúng tôi phải xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên. Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu cá nhân này chỉ được thực hiện khi quý thành viên chấp thuận để BlogSoHoa.com xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Thành viên hiểu và xác nhận đồng ý rằng BlogSoHoa.com được phép xử lý dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của thành viên, nếu thành viên cung cấp và/hoặc đăng ký với BlogSoHoa.com, bao gồm các dữ liệu được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, cụ thể:

– Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, hình ảnh, số điện thoại, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/giấy tờ nhận diện khác, thông tin về tài khoản số, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, các thông tin, dữ liệu khác gắn liền với cá nhân hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật; và

– Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Thành viên đồng ý và xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân của thành viên nêu tại Điều 2 Quy chế này được xử lý cho các mục đích sau:

  • Xác thực, định danh thành viên.
  • Liên hệ cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ khi khách hàng đăng ký thành viên và chăm sóc, hỗ trợ thành viên trong quá trình sử dụng (như là gọi điện thoại; gửi email…).
  • Liên hệ trả lời các thắc mắc, tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu, khiếu nại.
  • Để xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

Thành viên chấp thuận rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên được thực hiện bởi (i) BlogSoHoa.com; (ii) Tổ chức cá nhân khác hợp tác/liên kết với BlogSoHoa.com để xử lý dữ liệu cá nhân.

5. Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

Thành viên đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của thành viên được xử lý bằng bất kỳ phương thức nào theo chính sách và/hoặc áp dụng của BlogSoHoa.com trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, ghi, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển dữ liệu cá nhân trong nước và/hoặc ra nước ngoài, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

BlogSoHoa.com bắt đầu thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân từ khi được cung cấp và/hoặc biết được cho đến khi nhận được yêu cầu kết thúc xử lý dữ liệu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khách hàng có quyết định rút lại sự đồng ý sau khi thành viên đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và/hoặc chính sách áp dụng tại từng thời điểm của BlogSoHoa.com.

7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên về xử lý dữ liệu cá nhân

– Thành viên có quyền cung cấp, truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân, rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân, hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của BlogSoHoa.com để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ thành viên.

– Thành viên có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Phương tiện, công cụ để thành viên chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có thể tự chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đối với tài khoản đăng ký trên website BlogSoHoa.com hoặc gọi điện về số 0983.797.282 hoặc thông qua Email sp.saycongnghe@gmail.com hoặc thông qua hình thức phù hợp khác.

9. Cam kết khác về xử lý dữ liệu cá nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, BlogSoHoa.com và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Tuy nhiên, thành viên hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc dữ liệu bị rò rỉ, phát tán, lợi dụng, chiếm đoạt. Trong trường hợp này, thành viên đồng ý rằng BlogSoHoa.com và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng và bên liên quan của khách hàng (nếu có).

10. Địa chỉ của đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân

Địa chỉ: Roman Plaza – Tố Hữu, Đai Mễ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0373.288.979

Email: blogsohoa@gmail.com

——————————

Các nội dung không được đề cập tại Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có) các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua việc thương lượng, trường hợp thương lượng bất thành thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.