Điều khoản

Khi truy cập vào các trang web https://blogsohoa.com (Blog Số Hoá), người dùng đồng ý các điều khoản sau:

1. Bản quyền và thương hiệu

Tất cả nội dung, hình ảnh hiển thị trên trang web https://blogsohoa.com đều thuộc quyền sở hữu của Blog Số Hoá và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan khác.

Mọi hành vi sao chép, phân phối, xuất bản… bất kỳ nội dung, hình ảnh nào thuộc Blog Số Hoá vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Blog Số Hoá là xâm phạm quyền sở hữu của Blog Số Hoá. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web blogsohoa.com có thể liên kết tới nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề xảy ra liên quan đến việc sử dụng các địa chỉ liên kết này.

Người dùng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ ba trên blogsohoa.com. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.

3. Thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này

Blog Số Hoá có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các trang web https://blogsohoa.com mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Vui lòng theo dõi thường xuyên vì mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Việc tiếp tục truy cập trang web https://blogsohoa.com cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: blogsohoa@gmail.com