Trần Văn Phú

Chào các bạn tôi là Phú người sáng lập website https://blogsohoa.com (Blog Số Hoá) Thông tin về tôi Họ và Tên: Trần Văn Phú Năm sinh: 06 - 12 - 1993 Trình độ: Cao đẳng Chuyên ngành: Sửa chữa Máy Tính Tốt nghiệp: Trường dạy nghề Thanh Xuân Hà Nội Vào năm 2018 Tôi học sửa chữa điện thoại tại Quá trình làm việc Sau khi tốt nghiệp Trường dạy nghề Thanh Xuân Hà Nội năm 2015 tôi bắt đầu làm việc: Từ 2015 đến 2018: làm việc tại Sửa chữa Laptop 24h Sau đó tôi nhận thấy thị trường máy tính dần bão hoà, ngày nay người dân tại Việt Nam sử dụng điện thoại ngày càng nhiều. Tôi được biết bên CellPhone S có thương hiệu Điện Thoại Vui nhận đào tạo dạy nghề. Từ 2018 - 2023: học nghề và làm việc tại Điện Thoại Vui Đến 2023 tôi quyết định dừng công việc tại Điện Thoại Vui để về nhà tự mở cửa hàng sửa chữa máy tính, điện thoại. Với 9 năm làm việc liên quan đến máy tính và điện thoại tháng 4/2024 tôi xây dựng website https://blogsohoa.com để chia sẻ những tin tức, thủ thuật, mẹo vặt.... hay về máy tính, điện thoại và game tới các bạn đọc tại Việt Nam. Hình ảnh của Tôi