Danh sách pháp khí Genshin Impact chi tiết mới 2024

Genshin Impact luôn là thế giới anime sống động, bạn sẽ được khám phá kho vũ khí khổng lồ và tự do tận dụng chúng đặc biệt là các loại pháp khí. Pháp khí là một trong 5 loại vũ khí vô cùng quan trọng, có rất rất nhiều loại pháp khí với giao diện và chức năng đa dạng. Hãy cùng theo chân Blog Số Hoá tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết này nhé!

I. Pháp khí Genshin Impact là gì?

Pháp Khí (hay Catalysts) là một trong năm loại vũ khí mà các nhân vật có thể sử dụng trong trò chơi Genshin Impact. Với bản chất mang đậm yếu tố của nguyên tố, mọi đòn tấn công thông thường hoặc tấn công gia tăng bằng pháp khí đều được coi là sát thương nguyên tố. Sát thương này phụ thuộc vào mắt thần mà nhân vật đang sở hữu.

Pháp Khí - Điển Tích Tây Phong

Pháp Khí – Điển Tích Tây Phong

II. Danh sách pháp khí phân theo sao

1. Pháp khí 5 sao

Biểu tượng  Tên pháp khí Chỉ số chính, chỉ số phụ

(Cấp 90)

Kỹ năng
Chân Ý Của Kagura Chân Ý Của Kagura

(Kaguras Verity)

+ Tấn công: 608

+ Sát thương Bạo Kích: 66.2%

Khi kích hoạt kỹ năng nguyên tố, nhân vật sẽ được kích hoạt hiệu ứng “Vũ Điệu Kagura”, làm tăng 12% sát thương từ kỹ năng nguyên tố trong 16 giây. Hiệu ứng này có thể cộng dồn lên tối đa 3 lần. Khi đạt đến 3 lần cộng dồn, nhân vật sẽ nhận được một buff tăng 12% sát thương cho tất cả các nguyên tố.
Cõi Mộng Ngàn Đêm Cõi Mộng Ngàn Đêm

(A Thousand Floating Dreams)

+ Tấn công: 542

+ Tinh Thông Nguyên Tố: 265

Dựa vào nguyên tố của các nhân vật trong đội, nếu có những nguyên tố tương đồng với người trang bị vũ khí này, các hiệu quả sau sẽ được kích hoạt:

  • Nếu nguyên tố giống nhau: Tinh Thông Nguyên Tố sẽ tăng thêm 32 điểm.
  • Nếu nguyên tố khác nhau: Sát thương từ nguyên tố của người trang bị vũ khí sẽ được tăng thêm 10%. Hiệu quả này có thể cộng dồn lên tối đa 3 lần.

Ngoài ra, mỗi vũ khí cùng tên sẽ kích hoạt hiệu ứng tăng thêm 40 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật trong đội (trừ người trang bị vũ khí này). Hiệu ứng này có thể được cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên khác nhau.

Điển Tích Tây Phong Điển Tích Tây Phong

(Lost Prayer to the Sacred Winds)

+ Tấn công: 608

+ Tỷ Lệ Bạo Kích: 33.1%

Tốc độ di chuyển tăng 10%.

Mỗi 4 giây sau khi vào trận, nhân vật sẽ nhận được buff sát thương Nguyên Tố tăng 8%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn lên tối đa 4 lần và sẽ kéo dài cho đến khi nhân vật bị hạ gục hoặc rời trận.

Khóa Trần Thế Khóa Trần Thế

(Memory of Dust)

+ Tấn công: 608

+ %Tấn Công: 49.6

Hiệu quả khiên tăng 20%.

Trong khoảng thời gian 8 giây sau khi tấn công trúng, tấn công của nhân vật sẽ tăng thêm 4%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn lên tối đa 5 lần với mỗi lần thi triển cách nhau ít nhất 0.3 giây.

Khi nhân vật được khiên bảo vệ, hiệu quả của hiệu ứng tăng tấn công sẽ tăng lên 100%.

Quyển Thiên Không Quyển Thiên Không

(Skyward Atlas)

+ Tấn công: 674

+ %Tấn Công: 33.1

 

Tăng sát thương Nguyên Tố lên 12%.

Mỗi khi tấn công thường đánh trúng địch, tỷ lệ 50% để nhận được ưu ái của mây trời. Trong 15 giây sau, nhân vật sẽ tự động tấn công kẻ địch gần nhất, gây ra sát thương bằng 160% lực tấn công của mình. Hiệu ứng này có thể thi triển mỗi 30 giây.

Vầng Trăng Bất Diệt Vầng Trăng Bất Diệt 

(Everlasting Moonglow)

+ Tấn công: 608

+ %HP: 49.6

Trị liệu tăng lên 10%.

Lượng sát thương đánh thường gây ra sẽ được tăng thêm, với lượng tăng là 1% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

Trong khoảng 12 giây sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, mỗi lần đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.6 Năng Lượng Nguyên Tố. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi 0.1 giây và sẽ hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật.

2. Pháp khí 4 sao

Biểu tượng  Tên pháp khí Chỉ số chính, chỉ số phụ

(Cấp 90)

Kỹ năng
Chiêu Tâm

Chiêu Tâm

(Favonius Codex)

+ Tấn công: 454

+ %Tấn Công: 55.1

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ để thi triển một cầu phép Chiêu Tâm. Cầu phép này gây sát thương bằng 240% lực tấn công của nhân vật, có thể bắn tối đa 4 lần vào kẻ địch. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi 12 giây một lần, không thể thi triển nhiều hơn trong một khoảng thời gian đó.
Chương Nhạc Lang Thang Chương Nhạc Lang Thang

(The Widsith)

+ Tấn công: 510

+ Sát Thương Bạo Kích: 55.1

Khi nhân vật xuất trận, họ sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong ba loại ca khúc, kéo dài trong 10 giây. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi 30 giây một lần.

  • Ca khúc “Nhạc dạo”: Tấn công của nhân vật sẽ tăng lên 60% trong thời gian hiệu ứng này.
  • Ca khúc “Điệp khúc”: Toàn bộ sát thương nguyên tố mà nhân vật gây ra sẽ tăng thêm 48%.
  • Ca khúc “Khúc nhạc ngắn”: Tinh thông nguyên tố của nhân vật sẽ tăng lên 240.
Con Ngươi Tuyên Thệ Con Ngươi Tuyên Thệ

(Oathsworn Eye)

+ Tấn công: 565

+ %Tấn Công: 27.6

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của nhân vật sẽ tăng lên 24% và hiệu ứng này sẽ duy trì trong 10 giây.
Hắc Nham Phỉ Ngọc Hắc Nham Phỉ Ngọc

(Blackcliff Agate)

+ Tấn công: 510

+ Sát Thương Bạo Kích: 55.1

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công của nhân vật sẽ tăng lên 12% và hiệu ứng này sẽ kéo dài trong 30 giây. Hiệu quả này có thể cộng dồn lên tối đa 3 tầng và thời gian hồi lại của mỗi tầng sẽ độc lập với nhau.
Hải Đồ Vạn Quốc Hải Đồ Vạn Quốc

(Mappa Mare)

+ Tấn công: 565

+ Tinh Thông Nguyên Tố: 110

Trong khoảng thời gian 10 giây sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, nhân vật sẽ nhận được buff sát thương Nguyên Tố tăng 8%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn lên tối đa 2 tầng.
Mảnh Chương Tế Lễ Mảnh Chương Tế Lễ

(Sacrificial Fragments)

+ Tấn công: 454

+ Tinh Thông Nguyên Tố: 221

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo ra sát thương, có tỷ lệ 40% để làm mới thời gian hồi của kỹ năng đó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi 30 giây một lần.
Mật Pháp Tông Thất Mật Pháp Tông Thất

(Royal Grimoire)

+ Tấn công: 565

+ %Tấn Công: 27.6

Khi tấn công tạo ra sát thương, tỷ lệ bạo kích của nhân vật sẽ tăng thêm 8%. Hiệu quả này có thể cộng dồn lên tối đa 5 lần. Sau khi tấn công tạo ra bạo kích, hiệu ứng Chuyên Chú trước đó sẽ bị xóa đi.
Mẫu Kim Phách Mẫu Kim Phách

(Prototype Amber)

+ Tấn công: 510

+ %HP: 41.3

Trong vòng 6 giây sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây nhân vật sẽ hồi 4 điểm năng lượng nguyên tố. Đồng thời, tất cả các nhân vật trong đội cũng sẽ hồi 4% lượng máu mỗi 2 giây.
Nhật Nguyệt Hạp Nhật Nguyệt Hạp

(Solar Pearl)

+ Tấn công: 510

+ Tỷ Lệ Bạo Kích: 27.6

Trong khoảng 6 giây sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương từ kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ của nhân vật sẽ tăng lên 20%. Đồng thời, trong 6 giây sau khi kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương từ tấn công thường của nhân vật cũng sẽ tăng lên 20%.
Quả Mọng Quả Mọng

(Fruit Of Fulfillment)

+ Tấn công: 510

+ Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 45.9

Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận được hiệu ứng “Doanh Khuyết”, bao gồm hai thành phần:

  • Tinh Thông Nguyên Tố sẽ tăng thêm 24 điểm.
  • Tấn công của nhân vật sẽ giảm đi 5%.

Mỗi 0.3 giây, nhân vật có thể nhận được một tầng hiệu quả Doanh Khuyết, với khả năng cộng dồn lên tối đa 5 tầng.

Nếu không kích hoạt phản ứng nguyên tố, mỗi 6 giây, nhân vật sẽ mất đi một tầng hiệu quả. Đáng chú ý là hiệu quả này cũng sẽ được kích hoạt khi nhân vật không ra trận.

Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối

(Wine and Song)

+ Tấn công: 565

+ Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 30.6

Sau khi đánh thường trúng kẻ địch, thể lực tiêu hao của xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích giảm 14%, kéo dài 5s. Ngoài ra, sau khi dùng xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích, tấn công tăng 20%, kéo dài 5s.
Sao Đêm Rong Ruổi Sao Đêm Rong Ruổi

(Wandering Evenstar)

+ Tấn công: 510

+ Tinh Thông Nguyên Tố: 165

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.
Tây Phong Mật Điển Tây Phong Mật Điển

(Favonius Codex)

+ Tấn công: 510

+ Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 45.9

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.
Trái Chịu Lạnh Trái Chịu Lạnh

(Frostbearer)

+ Tấn công: 510

+ %Tấn Công: 41.3

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco

(Dodoco Tales)

+ Tấn công: 454

+ %Tấn Công: 55.1

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương trọng kích tạo thành tăng 16%; Trong 6s sau khi trọng kích đánh trúng địch, tấn công tăng 8%.
Vòng Bạch Thần Vòng Bạch Thần

(Mappa Mare)

+ Tấn công: 565

+ Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 30.6

Mỗi khi nhân vật trang bị vũ khí này kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố lôi, thì nhân vật lân cận trong đội có thuộc tính nguyên tố gây ra các phản ứng liên quan sẽ tăng 10% Sát Thương Nguyên Tố của nguyên tố tương ứng và kéo dài 6 giây. Nhân vật được tăng Sát Thương Nguyên Tố bằng hình thức này sẽ không được cộng dồn.

3. Pháp khí 3 sao

Biểu tượng  Tên pháp khí Chỉ số chính, chỉ số phụ

(Cấp 90)

Kỹ năng
Stt Câu Chuyện Diệt Rồng

(Thrilling Tales of Dragon Slayers)

+ Tấn công: 401

+ %HP: 35.2

Mỗi 20s mới thi triển 1 lần. Khi bạn thay đổi nhân vật, mỗi đợt tấn công sẽ tăng 24% sát thưởng trong vòng 20 giây 1 lần
Stt Ngọc Sinh Đôi

(Twin Nephrite)

+ Tấn công: 448

+ Tỷ Lệ Bạo Kích: 15.6

Trong 15s sau khi hạ gục kẻ địch, tốc độ di chuyển và sức mạnh tấn công tăng lên 12%.
Stt Quả Cầu Ngọc

(Emerald Orb)

+ Tấn công: 565

+ Tinh Thông Nguyên Tố: 94

Sau bạn khi kích hoạt phản ứng bốc hơi, điện cảm, đóng băng hoặc khuếch tán Nguyên Tố Thủy thì trong vòng 12s tăng tấn công lên đến 20%.
Stt

Tiểu Thuyết Dị Giới

(Otherworldly Story)

+ Tấn công: 401

+ Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 39

Khi bạn nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, khả năng hồi phục tăng 1%HP
Stt

Tóm Tắt Ma Pháp

(Magic Guide)

+ Tấn công: 354

+ Tinh Thông Nguyên Tố: 187

Sát thương tạo khi nhắm trúng kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 12%.

4. Pháp khí 2 sao

Biểu tượng  Tên pháp khí Chỉ số chính, chỉ số phụ

(Cấp 90)

Kỹ năng
Stt Sổ Tay Ma Pháp

(Pocket Grimoire)

+ Tấn Công: 243 Không có

5. Pháp khí 1 sao

Biểu tượng  Tên pháp khí Chỉ số chính, chỉ số phụ

(Cấp 90)

Kỹ năng
Stt Nhật Ký Học Sinh

(Apprentice’s Notes)

+ Tấn Công: 185 Không có

Tổng kết

Như vậy là bạn đã nắm được hết mọi thông tin quan trọng nhất của pháp khí Genshin Impact rồi! Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích với bạn và giúp bạn có thêm kiến thức để sinh tồn trong thế giới Genshin Impact đầy thử thách. Đừng quên truy cập vào website của Blog Số Hóa mỗi ngày để cập nhật những tin tức mới nhất nhé! Chúc bạn thành công!

Ngày đăng: 27/05/2024
5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ ý kiến của bạn